Giljaåsen velforeninge har flyttet sine sider til Facebook. Du finner dem her:

https://www.facebook.com/groups/336348619839835/

  

Historiske data finner du under:

         

 


Nyheter
 

Sankthans Aften
Velforeningen arrangerte også i år en sosial "happening" på sankthansaften, med bål ,grilling og noen fritidsaktiviteter for store og små på parkeringsplassen.
(23.6.2012)

Årsmøtereferat lagt ut på nett. Les referatet her.
(07.03.2012)

Lyse har nå fått nøkkel til bommen. Da har de muligheten til komme inn for utbedringer etter strømprosjektet. Like nyttig er det for oss strømabonnenter dersom vi skulle ha noen klager til Lyse som de må sjekke opp.
(07.03.2012)


- Det har siste ukene kommet mye snø på Giljastølen. Kan være lurt å måke snø av gamle hyttetak.
(26.01.2012)

- Minner om Årsmøte i Giljaåsen Velforening mandag 13. februar kl 19.30 i Sandnesvegen 80 (TS-bygget)
(26.01.2012)
 

- Husk å låse bom! Minner om at bommen alltid skal være låst. Slik unngår vi innbrudd i hyttene våre, vi slipper også uvedkommende biler som kjører inn for å få en oversikt. Les gjerne artikkelen om Tydal hytteforening i Hytteliv, nr.10 i år. Morten har gitt det lokale brannvernet på Gilja en nøkkel, slik at de kommer raskest mulig inn om det skulle bli aktuelt.
(11.02.2011)Mye nedbør - Helgen 25-27. november ble en våt affære med over 90mm nedbør og storm i kastene. Bekker som vi vanligvis ikke ser flommet overalt. Vann i ellers tørre kjellere....
(28.11.2011) 

Ny bom.  Det er nå montert ny bom som har erstattet kjettingen. Nøkkelen du allerede har skal benyttes på den nye bommen. Kodelåsen er tatt bort.
(10.11.2010)

Brøyting

Det er avtalt brøyting til vinterferien, påskeferien og helgene i mellom - selvsagt dersom det er snø. Skulle det være behov utover det, så ring en i styret.
(2009)

 


 

Klikk her for generell info om Giljastølen

Klikk her for å få Den ultimate turguiden på Giljastølen

 

 

 

Referat fra Giljaåsen velforening 13/2 2012

Møtet ble åpnet av styreleder Egil Johannessen i lokalene til T.Stangeland maskin på Forus. Sakslisten var følgende:

1. Åpning ved styreleder Egil Johannessen

2. Valg av møteleder og referent.

Møteleder ble denne gang Egil Johannessen og referent ble J.Elizabeth Helleland.

3. Godkjenning av dagsorden.

Denne ble godkjent.

4. Årsberetning

Vi er i dag 30 (31) medlemmer

5. Regnskap

- Det er for tiden ca. 14718,- på konto. Kontigentene for 2011-2012 er ikke kommet inn og det er heller ikke mottatt regning for måking for årene 2008/2009/2010/2011.

7. Fastsetting av kontingent

Kontigenten opprettholdes som i fjor på 350,- pr.år.

8. Valg.

Det er valgt nytt styre for 2 år:

Formann: Per Baardsgaard (Egil Johannessen går av)
Styremedlem: Brit Sunde (Tor Kjell Helleland går av)
Styremedlem: Fredrik Veire (fortsetter)
Kasserer: Jorunn Matland (Liv Magrethe Lea går av)

6. Saker fremmet av styret/medlemmer.

9.Hjemmesider

Fredrik Veire tar en vurdering om det skal opprettes en Facebook side, ev. blogg for Giljaåsen Vel. Han kommer tilbake til dette. Dette for å holde oss løpende oppdatert.

10. Veien vår/ev. dugnad

Det bør sjekkes med Lyse om arbeidet med veien er ferdig. Det må etterpå vurderes om det bør gjøres noe vedlikehold med veien. Styret skal og ta opp med Svein om det kan gjøres noe med steinene på parkeringsplassen. Det begynner å bli trangt om plassen når det er mye folk i hyttene.

11. Snømåking

Det skal tas opp med Svein, om vi kan få regning på snømåking en gang i året. Slik det er nå, samles det opp flere år.

12.Bommen

Bommen fungerer greit. HUSK på å ikke slipp bommen ned, men legg den på plass. Gi også beskjed til barn som åpner/lukker bommen.

 

Kontaktinfo
 

Formann: Per Baardsgaard, per.baardsgaard@lyse.net, 93221383

Styremedlem: Brit Sunde, britogove@gmail.com, 41761310

Styremedlem: Fredrik Veire, fveire@hotmail.com, 97193521

Kasserer: Jorunn Matland, ingvar.matland@lyse.net , 93200857
 

Årsmøteinfo


Referat fra Årsmøte 2012.
Les her
(07.03.2012)

Minner om Årsmøte i Giljaåsen Velforening mandag 13. februar kl 19.30 i Sandnesvegen 80 (TS-bygget)

Årsmøtet
for Giljaåsen velforening er grunnet sykdom utsatt inntil videre. Innkalling vil bli utsendt.
- Styret
(07.03.2011)

 

 

Årsmøte 2010

Dugnad på veien 2007

 

Parkering

 

Det har vært flere som har hatt problemer med å kunne åpne kodelåsen til hyttefeltet. Styret har derfor besluttet å investere i ny lås igjen, denne gang med nøkkel. Låsen blir satt opp helgen 3.oktober. Utdeling av nøkler skjer på følgende måte:
1. Nøkler kan hentes onsdag 9.september mellom 17-19 hos Tor Kjell Helleland  i Messeguttvegen 9 i Tananger. Ring 90509262 dersom du ikke finner frem.
2. Nøkler kan hentes i Tor Kjell sin hytte fredag 19.september.
3. Passer ingen at tidspunktene, ta kontakt med Tor Kjell for å gjøre en avtale.

Vi setter opp ny lås igjen på parkeringsplassen. Denne gang blir det kodelås. Alle skal ha fått tilsendt kode på SMS eller mail. Vi setter opp låsen 15.juni!!! Dersom du ikke skal ha mottatt denne, vennligst ta kontakt med en i styret.

Parkering langs veien opp den opparbeidelse og oppgradering av parkering som nå er gjort er en engangs-investering. Vi tror dette vil gjøre parkering enklere i mange år fremover.

Veien inn til hyttene er nå lagt litt om. En rad med steiner er lagt langs veien og gjør at parkeringsautomaten ikke ligger midt i innkjøringen.

Graving utfor kjettingen. Det har vært mye vann i elvene i vinter, noe som har ført til store skader på veien inn til hyttefeltet. Svein har derfor lagt "elven" som går utfor kjettingen i rør, noe som betyr et stort pluss for oss som er litt redd for bilen vår.

Parkeringsavgiften er kun for leie av areal, så vedlikehold og lignende kommer i tillegg.

Avgiften er beregnet etter to forhold.

1)  Tidspunktet for inngåelse av parkeringsavtalen og

2)    Areal på hytta.

Hytte under 40 m2 betaler for 1,5 parkeringsplass, 40-60 m2 betaler for 2 plasser, og over 60m2 betaler for 3 plasser.

Ordningen er slik for at vi skal slippe å definere noen av plassene som gjesteparkering, da de er momspliktige.

Gjester som betaler døgnparkering, som da er inkl. mva, må derfor parkere på utsiden av ”kjettingen”.

Kostnadene for de nye parkeringsplassene som er laget langs skogsveien vil bli belastet de hytteeierne som har nytte av disse plassene. De som ikke ønsker å være med på det, vil bli henvist til å parkere på den store parkeringsplassen.

Svein har ansvar for den store parkeringsplassen, men det avhenger av at vi betaler avgiftene.

 

 

 

 

 

 

Har du bilder fra turer i området, send en turbeskrivelse og bilder via mail eller ring til Per Arne på mobil 908 43 113
web-developer: Per Arne Baltzersen